کاهش میانگین بارندگی استان در شهریور ماه 1399 نسبت به دوره دراز مدت

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات