مسکن در قم از دسترس خارج شده است

هراس از گرانی‌ها و در راس آن گرانی هزینه تامین مسکن تبدیل شده به مانع اصلی ازدواج جوانان. بازار بی در و پیکر گرانی مسکن در رهن و اجاره محدود نشده، به گفته برخی شهروندان خرید خانه هم به رویایی برای مردم تبدیل شده است. به‌طوری که اخیر در یک پژوهش صورت گرفته از سوی گروه تحقیقاتی آسمان نشان داده با وجود تلاطم در بازار ملک و مسکن مردم قم تمایل به خرید خانه برای سکونت دارند. به گفته صادق محمدی مدیر این گروه پژوهشی، قمی‌ها انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در بازار ملک دارند و قصد آن‌ها از خرید خانه سکونت است، نه سرمایه‌گذاری.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات