تدبیری برای کاهش سوانح و ترافیک در جنوب پایتخت

تدبیری برای کاهش سوانح و ترافیک در جنوب پایتخت

تهران تهران- ایرنا- طرح تعریض و ایمن‌سازی کمربندی دوم تهران که پیش از این از مسیرهای پرخطر مناطق کهریزک، باقرشهر و حسن‌آباد به شمار می‌رفت، تدبیری برای کاهش سوانح رانندگی و ترافیک در جنوب پایتخت است که امروز به صورت همزمان با ۶ طرح دیگر…

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات