تونل وحشت‌ِ گالری امام‌زاده هاشم را اصلاح کردیم/ از راه‌های استان تهران بسیار شاکی بودم

تونل وحشت‌ِ گالری امام‌زاده هاشم را اصلاح کردیم/ از راه‌های استان تهران بسیار شاکی بودم

وی با بیان اینکه از وضعیت راه‌های استان تهران به شدت شاکی بودم، اظهار داشت: همواره برای بهبود وضعیت راه‌های استان از رییس سازمان راهداری و مقام مسئول استانی مطالبه‌گری می‌کردم و روزی نبود که در این باره به آقایان حسن‌نیا و نوروزی پیام ندهم یا تماس نگیرم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات