بازدید شهردار تبریز از عملیات احداث پارک باغشمال

بازدید شهردار تبریز از عملیات احداث پارک باغشمال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات