اعمال قانون از طریق نصب دوربین های نظارتی جدید در سطح شهر

اعمال قانون از طریق نصب دوربین های نظارتی جدید در سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات