فرآیند الکترونیکی صورت وضعیت تعدیل پروژه ها در سامانه مبصا بارگذاری شد

فرآیند الکترونیکی صورت وضعیت تعدیل پروژه ها در سامانه مبصا بارگذاری شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات