آغاز طرح سرویس سریع اتوبوس« Quick Service» برای کاهش زمان توقف ناوگان

آغاز طرح سرویس سریع اتوبوس« Quick Service» برای کاهش زمان توقف ناوگان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات