۱۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور در حال ساخت است

۱۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور در حال ساخت است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور در حال ساخت است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات