تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی اراک افتتاح شد

تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی اراک افتتاح شد

پروژه غیرهمسطح شهید صیدی اراک افتتاح و عملیات اجرایی زیرگذر میدان مقاومت آغاز شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات