400 متر تور صیادی از سد گلپایگان جمع آوری شد

400 متر تور صیادی از سد گلپایگان جمع آوری شد

حدود 400 متر تور صیادی از سد گلپایگان جمع آوری شد.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان، محیط بانان این اداره در گشت و پایش سحرگاهی خود یک متخلف صید ماهی را همراه با 400 متر تور صیادی و ادوات صید در سد گلپایگان شناسایی و دستگیر کردند.

متخلف دستگیر شده همراه با پرونده به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات