بازدید شهردار از پارک در حال احداث باغشمال

بازدید شهردار از پارک در حال احداث باغشمال

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات