تشکیل کمیته های راهبردی جامعه ایمن در شهرداری منطقه ۱ تبریز

تشکیل کمیته های راهبردی جامعه ایمن در شهرداری منطقه ۱ تبریز

به گزارش شهریار، اولین جلسه هماهنگی پیرامون ایجاد جامعه ایمن در سطح منطقه یک شهرداری تبریز با حضور کارشناسان مدیریت بحران شهرداری تبریز ،معاونین و مدیران منطقه یک برگزار و در این جلسه در مورد فلسفه تشکیل کمیته جامعه ایمن و نیز دستورالعمل کشوری توضیحاتی ارائه شده و به سمع و نظر حاضرین رسید.
این گزارش می افزاید: در این جلسه مقرر شد تا شهرداری منطقه یک با تشکیل کمیته های مختلف در جهت ایجاد ساختار مشارکتی ، مبتنی بر همکاریهای بین بخشی و بخشهای مختلف عهده دار ارتقای ایمنی سطح منطقه برنامه های این کمیته ها را هدایت نموده و با ایجاد بسترهای مناسب جهت رفع معضلات و مشکلات در حوزه های عمرانی ، خدماتی ، شهرسازی، فرهنگی و اجتماعی گامهای موثری بردارد.
شایان ذکر است ، شهرداری منطقه یک آمادگی کامل خود را جهت اجرای برنامه های این حوزه  اعلام داشته و سریعاً کمیته های مربوطه را تشکیل خواهد داد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات