اتمام فعالیت های عمرانی کارخانه نوآوری تا نیمه آبان ماه / زیرساخت ها ...

اتمام فعالیت های عمرانی کارخانه نوآوری تا نیمه آبان ماه / زیرساخت ها ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات