تکمیل مسیر ریلی خواف – هرات تا پائیز امسال/ احداث ایستگاه‌های مرزی راه‌آهن ایران- افغانستان در مراحل پایانی

تکمیل مسیر ریلی خواف – هرات تا پائیز امسال/ احداث ایستگاه‌های مرزی راه‌آهن ایران- افغانستان در مراحل پایانی

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از تکمیل مسیر ریلی خواف – هرات تا پایان فصل پائیز امسال خبر داد و اظهار کرد که اکنون ایستگاه‌های مرزی راه‌آهن در نقاط صفر مرزی نیز در حال احداث هستند. خادمی خاطرنشان کرد: ۱۲۵ کیلومتر از این مسیر ریلی مشکلی ندارد و در حال حاضر ایستگاه‌های راه‌آهن مرزی بین دو کشور ایران و افغانستان نیز در حال احداث هستند که به امید خدا در پائیز امسال برای بهره‌برداری آماده می‌شوند. اهمیت دیگر این پروژه آن است که راه آهن در افغانستان متولد می‌شود و از این طریق کشور افغانستان به شبکه سراسری ایران و سایر نقاط جهان متصل خواهد شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات