زمان توقف قطارها ۳۲ درصد کاهش یافت

زمان توقف قطارها ۳۲ درصد کاهش یافت

متخصصان مرکز جهادی راه آهن موفق شدند زمان توقف قطارها در مرز فیزیکی مناطق را ۳۲ درصد کاهش دهند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات