مراکز معاینه فنی خودرو استان قزوین تحت نظارت و پایش  حفاظت محیط زیست استان میباشد

مراکز معاینه فنی خودرو استان قزوین تحت نظارت و پایش  حفاظت محیط زیست استان میباشد

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سید ابراهیم سید موسوی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تایید خبر فوق اظهار کرد: در بازدیدهای انجام پذیرفته، کارشناسان اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در زمانهای مختلف و پایش های مکرر تمامی مراکز معاینه فنی استان را مورد پایش قرار داده و پارامترهایی چون صحت عملکرد تجهیزات مربوطه، صحت انجام آزمون، وضعیت مجوز های موجود در مرکز ، اعتبار گواهینامه‌های کالیبراسیون دستگاه‌های آزمون، ، کاوش سوابق و بایگانی نتایج آزمون و سایر موارد مندرج در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ی مربوطه را بررسی نموده و از صحت کارایی تجهیزات اطمینان حاصل می کنند.
وی تصریح کرد: در استان قزوین تعداد ۹ مرکز معاینه فنی خودر سبک و ۵ مرکز معاینه فنی خودرو سنگین و نیمه سنگین وجود دارد که روزانه جمعا بیش از ۷۰۰ خودرو مورد معاینه فنی قرار گرفته و تمامی مراکز بصورت مستمر مورد پایش و تحت نظارت اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان میباشند، بطوریکه تست همزمان خروجی اگزوز خودروهای سبک بصورت موردی توسط کارشناسان انجام میشود.
سید موسوی ۶۰ تا ۷۰ درصد آلودگی هوای شهرهای بزرگ را ناشی از تردد وسایط نقلیه موتوری عنوان کرد و گفت: معاینه فنی منظم خودروها تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته و کمک شایانی به حفظ محیط زیست می کند.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین یاد آور شد: اقدامات پیشگیرانه در شهرستان قزوین با توجه به وجود صنایع و آلودگی های ناشی از کارخانجات، جلوگیری از ورود خودروهای بدون معاینه فنی و فرسوده می تواند کمک زیادی در کاهش آلودگی هوای این شهر داشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات