دولت نتوانست بازار اجاره را ساماندهی کند

در چنین شرایطی، ۸ تیرماه سال جاری دولت به منظور حمایت از بازار اجاره وارد عمل شد و در قالب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا از تعیین سقف برای افزایش میزان اجاره‌بها واحدهای مسکونی خبر داد. در شرایطی که دولت افزایش سقف اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده بود اما بررسی آمار بانک مرکزی مشخص کننده این امر است که شاخص نرخ اجاره‌بها پس از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، در تیرماه به رقم ۲۷. بر همین اساس، یکی از مخاطبین مستاجر فارس، با اشاره به اینکه پس از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، خود را برای بستن قرارداد جدید اجاره با افزایش اجاره‌بهای ۲۵ درصدی آماده می‌کردم، گفت: «صاحبخانه من در مراجعه برای بستن قرارداد جدید خواهان افزایش ۵۰ درصدی رقم رهن و اجاره شده و تاکید کرد، در شرایطی که میزان اجاره‌بها به رقم تعیین شده نزدیک نباشد، حکم تخلیه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات