عزم ویژه بر اصلاح عملیات شبکه پیاده رو ها در راستای دسترسی پذیری و ...

عزم ویژه بر اصلاح عملیات شبکه پیاده رو ها در راستای دسترسی پذیری و ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات