اقدامات صورت گرفته در طرح ترمیمی مشهد، قابل قبول است

اقدامات صورت گرفته در طرح ترمیمی مشهد، قابل قبول است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات