برگزاری جلسه فرهنگ سازی در نظام ساخت و ساز

برگزاری جلسه فرهنگ سازی در نظام ساخت و ساز

مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز های شهرداری رشت خبر داد:

جای خالی فرهنگ در نظام ساخت و ساز

جلسه ی فرهنگ سازی و آگاه سازی شهروندان از مباحث حقوق شهروندی در زمینه تخلفات ساخت و ساز با هدف بررسی و ارائه راهکارهای کاهش تخلفات ساختمانی با حضور نمایندگان سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، شهرداری منطقه 4، معاونت خدمات شهر و ارتباطات و امور بین الملل در دفتر مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و ساز شهرداری رشت برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه، بررسی بخشی از راهکارهای عملیاتی و اجرایی و بخشی دیگر ارائه و بررسی راهکارهای زیر ساختی در زمینه ی مشارکت شهروندان و کاهش تخلفات ساختمانی بود.

نینا پنجه ای، مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازشهرداری رشت، با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در حوزه ی مشارکت مردمی برای برنامه های مدیریت شهری شهرداری عنوان کرد؛ راهکارهای زیر ساختی در قالب فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آگاهی دادن به شهروندان جهت جلب مشارکت شامل موارد مختلف می باشد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-فرهنگ سازی در راستای جرم انگاری

-آشنایی و آگاه سازی شهروندان از انواع مختلف تخلفات شهری

-اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم و متولیان ساخت و ساز از عواقب تخلفات ساختمانی

-ایجاد دغدغه های عمومی در جهت رعایت اصول شهرسازی و معماری جهت ارتقای کیفیت زندگی شهری

-لزوم اطلاع رسانی و آگاهی دادن حقوق شهروندی در زمینه تخلفات به مردم

-لزوم بسترسازی مناسب جهت مشارکت دهی واقعی ذی نفعان شهر اعم از آحاد شهروندان ،تشکل های حرفه ای و صنفی، جامعه دانشگاهی و ...

-گفتمان سازی مناسب با برگزاری سلسله نشست ها و جلسات هم اندیشی در سطح مناطق و سازمان ها، دانشگاهها و... جهت افزایش سطح آگاهی

-دریافت و بکارگیری نظرات، شکایات و پیشنهادات شهروندان از درگاه های ارتباط مردمی همچون سامانه 137 جهت اعتماد سازی و همچنین سنجش آگاهی مردم از موضوعات مرتبط با شهر و شهرداری

-آموزش چهره به چهره و فرهنگ سازی از طریق برگزاری دوره های آموزشی ویزه شهروندان در سرای محلات، فرهنگسراها، مدارس و...

در پایان جلسه مقرر شد؛ سازمان ها و مناطق اقدامات لازم را در خصوص ارائه برنامه و تولید محتوا در خصوص وارد مطرح شده بعمل آورند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات