ارائه اراضی مبتلا به شوری و بی‌آبی به دولت برای ساخت مسکن

ارائه اراضی مبتلا به شوری و بی‌آبی به دولت برای ساخت مسکن

خاوازی گفت: این اراضی را برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهیم تا با مشارکت این وزارتخانه مسکن مسکن مردم حل شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات