عقب‌ماندگی ۱۶۰ هزار نفر از واریز وجه مسکن ملی

عقب‌ماندگی ۱۶۰ هزار نفر از واریز وجه مسکن ملی

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۴۶۰ هزار نفر واجد شرایط مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند، بیان کرد: در حال حاضر نسبت واریز وجه به ساخت پروژه سه به یک است به این معنا که بابت هر یک نفری که پول واریز کرده سه واحد مسکونی در حال ساخت است بنابراین ۲۳۰ هزار واحد فعال شده است و در مقابل آن ۱۶۰ هزار نفر عقب ماندگی در واریز داریم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات