جابه‌جایی خطرناک در حاشیه شهرها

زمانی که صحبت از پدیده حاشیه‌نشینی می‌شود بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون جرم، فساد، فحشا، اعتیاد و خشونت تداعی می‌شود. آمارها حکایت از آن دارد که این قبیل مسائل و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به شکل واقعی بروز کرده و نسبت به سایر مناطق شهر بیشتر است. همچنین پیشنهاد شده است برای مقابله با این شرایط وایجاد مانع در مسیر گسترش آن فعالیت‌هایی همچون تشویق سازمان‌های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر ساماندهی و توانمندسازی اجتماعات و همچنین ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده وام و پس انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم، ضمن بهره‌گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی در دستور کار قرار بگیرد و عملیاتی شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات