افزایش نرخ بیکاری کشورهای اروپایی برای پنجمین بار

افزایش نرخ بیکاری کشورهای اروپایی برای پنجمین بار

متوسط نرخ بیکاری ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات