بازدید جناب آقای مهندس عطایی سرپرست محترم شهرداری از سازمان فرهنگی، اجتماعی و  ورزشی شهرداری رشت

بازدید جناب آقای مهندس عطایی سرپرست محترم شهرداری از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

بازدید جناب آقای مهندس عطایی سرپرست محترم شهرداری از سازمان فرهنگی، اجتماعی و

ورزشی شهرداری رشت و سرکشی از پرسنل و نشست مشترک با رئیس و معاونین سازمان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات