نگاه صحیح به جایگاه واقعی مهندسان مشاور به بهره‌وری پروژه‌های کشور خواهد انجامید/ به بهترین شکل در مدت زمان باقی مانده از این دولت از جامعه مهندسان مشاور بهره خواهیم برد

نگاه صحیح به جایگاه واقعی مهندسان مشاور به بهره‌وری پروژه‌های کشور خواهد انجامید/ به بهترین شکل در مدت زمان باقی مانده از این دولت از جامعه مهندسان مشاور بهره خواهیم برد

، جلسه امضای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با جامعه مهندسان مشاور کشور با حضور امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع این وزارتخانه برگزار شد. در این جلسه امیرمحمود غفاری با اشاره به اینکه بحث کاری مهندسان مشاور و تقویت وارتقای جایگاه آنها یکی از دغدغه‌های مهم وزیر راه و شهرسازی از بدو حضورشان در این وزارتخانه بوده است، اظهار داشت: نواقص و کاستی هایی که در این خصوص مشاهده می‌شود ناشی از این است که مهندسان مشاور در جایگاه واقعی خودشان قرار ندارند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات