شرکت عمران شهر جدید صدرا اسپانسر آزادراه اصفهان-شیراز شد

شرکت عمران شهر جدید صدرا اسپانسر آزادراه اصفهان-شیراز شد

کمیسیون امور زیربنایی دولت با درخواست وزارت راه و شهرسازی برای ورود شرکت عمران شهر جدید صدرا به پروژه آزادراه اصفهان-شیراز به عنوان یکی از تامین کنندگان مالی موافقت کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات