عملکرد ۶ ماهه اول دفتر هیئت مدیره برق منطقه‌ای یزد در سال ۹۹

عملکرد ۶ ماهه اول دفتر هیئت مدیره برق منطقه‌ای یزد در سال ۹۹

مدیر دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت برق منطقه‌ای یزد، این دفتر را مسئول انجام امور مربوط به حوزه مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت دانست و عملکرد این واحد را در طول ۶ ماهه ابتدای سال ۹۹ بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، احمد خضر آبادی ثبت آخرین آگهی تغییرات اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مجمع عمومی عادی سال ۹۸ این شرکت در اداره ثبت شرکت ها را از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه دانست و ادامه داد: مطابق قانون تجارت، تغییرات در اعضای هیئت مدیره و صورتجلسات هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی شرکت برق منطقه‌ای یزد باید در اداره ثبت اسناد ثبت و آگهی تغییرات آن در روزنامه‌های رسمی منتشر شود.

وی همچنین تدوین سالیانه برنامه حسابرسی داخلی شرکت برای سال ۹۹ را از دیگر عملکرد های دفتر هیئت مدیره برشمرد و افزود: این موضوع از سوی وزارت نیرو به تمامی شرکت‌های برق کشور تکلیف شده تا ضمن تشکیل کمیته حسابرسی داخلی، تقویم برنامه حسابرس داخلی در این کمیته نیز مشخص شود.

خضرآبادی ادامه داد: جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه در سال ۹۸ با حضور اعضای مجمع، نماینده سازمان حسابرسی و اعضای هیئت مدیره شرکت برگزار شد که مقدمات آن را دفتر هیئت مدیره شرکت با هماهنگی دفتر مجامع توانیر فراهم می‌کند.

وی با بیان این‌که بر اساس جلسات تشکیل شده مجامع عمومی و گزارش حسابرس، این مجمع تکالیفی را برای شرکت مشخص می‌کند، افزود: پس از ابلاغ این تکالیف، دفتر هیئت مدیره وظیفه دارد این تکالیف را با واحدهای شرکت هماهنگ کرده و اقدامات انجام شده آن‌ها را دریافت و پس از بررسی و جمع آوری، هر ۴ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به دفتر مجامع عمومی توانیر ارسال کند.

مدیر دفتر هیئت مدیره شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین نظارت بر کلیه اسناد مالی شرکت، اعم از اسناد جاری و طرح شرکت و مطابقت این طرح ها با قوانین و مقررات کشور را از دیگر اقدامات این دفتر دانست.

وی خاطر نشان کرد: طی جلسات برگزار شده با سازمان حسابرسی و حسابرس مستقر در شرکت، اقدامات انجام شده در شرکت با حسابرس هماهنگ شده و گزارش حسابرس داخلی شرکت نیز به حسابرس مستقیم ارائه می‌شود.

دریافت درخواست واحدها و معاونت‌های شرکت و انجام بررسی های لازم مطابق با اساسنامه و قوانین برای طرح در جلسه هیئت مدیره شرکت نیز از جمله اقداماتی است که خضرآبادی به اشاره کرد و گفت: پس از دریافت تاییدیه و تصویب هیئت مدیره شرکت، مجددا به واحد مکلف به اجرای آن ابلاغ می‌شود.

این مقام مسئول در شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین پیگیری مستمر تکالیف مجمع، اجرای حسابرسی داخلی بر اساس دستورالعمل شرکت توانیر، پیگیری بندهای بازرسی گزارش سازمان حسابرسی و بررسی مفاد قانون بودجه و ضوابط اجرایی بودجه مربوط به سال ۹۹ برای پاسخگویی به سازمان حسابرسی کشور را از برنامه‌های در دست اقدام در ادامه سال دانست.

مدیر دفتر هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت برق منطقه‌ای یزد، این دفتر را مسئول انجام امور مربوط به حوزه مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت دانست و عملکرد این واحد را در طول ۶ ماهه ابتدای سال ۹۹ بیان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، احمد خضر آبادی ثبت آخرین آگهی تغییرات اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مجمع عمومی عادی سال ۹۸ این شرکت در اداره ثبت شرکت ها را از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه دانست و ادامه داد: مطابق قانون تجارت، تغییرات در اعضای هیئت مدیره و صورتجلسات هیئت مدیره و یا مجمع عمومی عادی شرکت برق منطقه‌ای یزد باید در اداره ثبت اسناد ثبت و آگهی تغییرات آن در روزنامه‌های رسمی منتشر شود.

وی همچنین تدوین سالیانه برنامه حسابرسی داخلی شرکت برای سال ۹۹ را از دیگر عملکرد های دفتر هیئت مدیره برشمرد و افزود: این موضوع از سوی وزارت نیرو به تمامی شرکت‌های برق کشور تکلیف شده تا ضمن تشکیل کمیته حسابرسی داخلی، تقویم برنامه حسابرس داخلی در این کمیته نیز مشخص شود.

خضرآبادی ادامه داد: جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه در سال ۹۸ با حضور اعضای مجمع، نماینده سازمان حسابرسی و اعضای هیئت مدیره شرکت برگزار شد که مقدمات آن را دفتر هیئت مدیره شرکت با هماهنگی دفتر مجامع توانیر فراهم می‌کند.

وی با بیان این‌که بر اساس جلسات تشکیل شده مجامع عمومی و گزارش حسابرس، این مجمع تکالیفی را برای شرکت مشخص می‌کند، افزود: پس از ابلاغ این تکالیف، دفتر هیئت مدیره وظیفه دارد این تکالیف را با واحدهای شرکت هماهنگ کرده و اقدامات انجام شده آن‌ها را دریافت و پس از بررسی و جمع آوری، هر ۴ ماه یکبار گزارش اقدامات انجام شده را به دفتر مجامع عمومی توانیر ارسال کند.

مدیر دفتر هیئت مدیره شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین نظارت بر کلیه اسناد مالی شرکت، اعم از اسناد جاری و طرح شرکت و مطابقت این طرح ها با قوانین و مقررات کشور را از دیگر اقدامات این دفتر دانست.

وی خاطر نشان کرد: طی جلسات برگزار شده با سازمان حسابرسی و حسابرس مستقر در شرکت، اقدامات انجام شده در شرکت با حسابرس هماهنگ شده و گزارش حسابرس داخلی شرکت نیز به حسابرس مستقیم ارائه می‌شود.

دریافت درخواست واحدها و معاونت‌های شرکت و انجام بررسی های لازم مطابق با اساسنامه و قوانین برای طرح در جلسه هیئت مدیره شرکت نیز از جمله اقداماتی است که خضرآبادی به اشاره کرد و گفت: پس از دریافت تاییدیه و تصویب هیئت مدیره شرکت، مجددا به واحد مکلف به اجرای آن ابلاغ می‌شود.

این مقام مسئول در شرکت برق منطقه‌ای یزد همچنین پیگیری مستمر تکالیف مجمع، اجرای حسابرسی داخلی بر اساس دستورالعمل شرکت توانیر، پیگیری بندهای بازرسی گزارش سازمان حسابرسی و بررسی مفاد قانون بودجه و ضوابط اجرایی بودجه مربوط به سال ۹۹ برای پاسخگویی به سازمان حسابرسی کشور را از برنامه‌های در دست اقدام در ادامه سال دانست.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات