هشدار برای پدیده ای نوظهور؛ حاشیه‌نشینیِ حاشیه نشین‌ها!

زمانی که صحبت از پدیده حاشیه‌نشینی می‌شود بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون جرم، فساد، فحشا، اعتیاد و خشونت تداعی می‌شود. آمارها حکایت از آن دارد که این قبیل مسائل و آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به شکل واقعی بروز کرده و نسبت به سایر مناطق شهر بیشتر است. این داغ ننگ می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، خودکشی، رشوه‌گیری، جنبش‌ها و عملیات‌های چریکی شود. همچنین پیشنهاد شده است برای مقابله با این شرایط وایجاد مانع در مسیر گسترش آن فعالیت‌هایی همچون تشویق سازمان‌های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر ساماندهی و توانمندسازی اجتماعات و همچنین ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده وام و پس انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم، ضمن بهره‌گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی در دستور کار قرار بگیرد و عملیاتی شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات