کفپوش گذاری و احداث پیاده رو معابر کوی نود هکتاری توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری و احداث پیاده رو معابر کوی نود هکتاری توسط شهرداری خرمشهر

کفپوش گذاری و احداث پیاده رو معابر کوی نود هکتاری توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی کفپوش گذاری و احداث پیاده رو .............

يکشنبه ١٣ مهر ١٣٩٩

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات