عضو شورای شهر تهران خبر داد: صدور ۱۲ هزار پروانه ساختمانی در سال ۹۹

به گزارش اخبار ساختمان، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران درباره طرح الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: متاسفانه ۹ سال است که از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران می‌گذرد، ولی در فرایند صدور پروانه نسبت به انجام مطالعات مختلف ترافیکی، شهرسازی، اجتماعی و زیست‌محیطی اقدام نمی‌شود، در حالی که براساس مفاد طرح تفصیلی، شهرداری ملزم به رعایت این موضوعات است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات