عرضه صکوک منفعت ۲ هزار میلیارد ریالی جهت احداث آزادراه گرمسار-سمنان

عرضه صکوک منفعت ۲ هزار میلیارد ریالی جهت احداث آزادراه گرمسار-سمنان

به گزارش ایلنا، غلامرضا ابوترابی گفت: در این اوراق، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات عوارضی آزاد راه قم-گرمسار به عنوان منافع مبنای انتشار اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرند که به مدت ۴ سال به شرکت واسط مالی دی دوم (با مسئولیت محدود) به وکالت از خریداران اوراق واگذار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات