سایه کرونا روی بازار کار آلمان

سایه کرونا روی بازار کار آلمان

نرخ بیکاری آلمان در اوج چهارساله ماند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات