اقدام ویژه اعضای دوام ثامن در شهرک شهید باهنر

اقدام ویژه اعضای دوام ثامن در شهرک شهید باهنر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات