لایحه شهرداری در خصوص پارک بزرگ تبریز به تصویب رسید

لایحه شهرداری در خصوص پارک بزرگ تبریز به تصویب رسید

به گزارش شهریار به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر تبریز، بر این اساس، این لایحه با این اصلاح که  «شهرداری طی برنامه پنج ساله اعتبار مورد نیاز پارک بزرگ را تامین و در بودجه سالانه لحاظ کند و اگر امسال با ۲۰۰ میلیارد تومان تامین شود، مشکلی ندارد و اگر نیاز به اعتبار بیشتر باشد از طریق جابجایی اعتبار بودجه تامین شود» تصویب شد.

در این جلسه لایحه شهرداری تـبریز مبنی بر اصلاح تبصره ۸۵ از تبصـره هـای دائمی بودجه مصوب سـال ۹۹ و تجویز انعقـاد قرارداد باموسسات عاشورا برای اجرای طرح پروژه حفاظت و توسعه پارک بزرگ تبریز از محل قطعات شهرک طلائیه با قید ضرورت یک فوریت مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر در این خصوص گفت: شهرداری لایحه خود را اصلاح کرده و به احکام برنامه پنج ساله اشاره کرده‌اند، باید توجه کنیم که ما اعتبار پروژه را در پارک بزرگ تصویب می‌کنیم نه پیمانکار که انتخاب پیمانکار برعهده شهرداری است.

محمد باقر بهشتی افزود: ما این لایحه را تصویب کنیم که شهرداری با رعایت مفاد برنامه پنج ساله اعتبار پارک بزرگ را تمدید کند و امسال نیز هرمقدار بودجه نیاز است شهرداری باید اصلاح بودجه ارائه کند و بگوید منابع آن کجاست.

بهشتی با بیان اینکه ما برای پروژه اعتبار تصویب می‌کنیم انتخاب پیمانکار با شهرداری است، بیان کرد: اگر وام می‌گیرند به تصویب جدید نیاز نیست اگر از اعتبارات شهرداری در سایر پروژه ها تامین می‌شود باید تصویب شود. اگر اعتبار امسال با ۲۰۰ میلیارد و تومان حل می‌شود بیاورد اگر نه از محل جابجایی تامین شود.

همچنین در این جلسه، لایحه شهرداری تبریز در خصوص تجویز اعمال مساعدت مالی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان مازاد بر توافق و مصالحه قطعی به دو بافت در طرح احیای بافت فرسوده چوخورلار موافقت شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات