مسکن ملی برنامه دارد؛ اعتماد مردم را ندارد

مسکن ملی برنامه دارد؛ اعتماد مردم را ندارد

با وجود آنکه جانمایی، نحوه تامین مالی و قراردادهای طرح اقدام ملی مسکن به طور دقیق تدوین شده، به نظر می رسد افکار عمومی هنوز آنطور که باید و شاید نسبت به این پروژه اقناع نشده اند؛ طولانی شدن مسکن مهر که میراث دولتهای گذشته است و قرار بود ۱۸ ماهه تحویل داده شود می تواند دلیل اصلی اقبال پایین به مسکن ملی باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات