نیاز ۱۰۰ میلیاردی پروژه ای که شر تردد ماشین سنگین را از سر ساوه کم می کند

نیاز ۱۰۰ میلیاردی پروژه ای که شر تردد ماشین سنگین را از سر ساوه کم می کند

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ۲۰ کیلومتر از کنار گذر ساوه به طول ۲۷ کیلومتر ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت بهره برداری از آن، تمام حجم ترافیک ماشین سنگین از شهر ساوه خارج خواهد شد که این پروژه نیز جمعا ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد که با توجه به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی نیازمند توجه ویژه است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات