لزوم رعایت صلاحیت و ظرفیت اشتغال در ارائه خدمات توسط مهندسان

لزوم رعایت صلاحیت و ظرفیت اشتغال در ارائه خدمات توسط مهندسان

لزوم رعایت صلاحیت و ظرفیت اشتغال در ارائه خدمات توسط مهندسان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات