صدور حکم قضایی برای مسئولان چهار واحد آجرپزی وگچ آلوده کننده هوا در شهرستان برخوار

صدور حکم قضایی برای مسئولان چهار واحد آجرپزی وگچ آلوده کننده هوا در شهرستان برخوار

حکم قضایی برای مسئولان چهار واحد آجرپزی وگچ آلوده کننده هوا و محیط زیست در شهرستان برخوارصادر شد.

به گزارش«پارما» محمد ولید مغربی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار در خصوص اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی چهار واحد اجر پزی وگچ در این شهرستان گفت: دادگاه بزه انتسابی را در این مورد محرز و مسلم دانسته ویک واحد را به 91 روز حبس و سه واحد دیگر را با تبدیل حبس به جزای نقدی به دلیل نداشتن سابقه کیفری متهمین موصوف هر کدام به ترتیب پرداخت مبلغ سی و سه میلیون ریال و بیست ویک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد.

وی افزود: هر اقدامی‌ که‌ تهدید علیه‌ بهداشت‌ عمومی و محیط زیست‌ شناخته‌ شود بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی ممنوع‌ است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز ‌شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد .

مغربی گفت: طبق قانون منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری تغییر دهد که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات