ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت های وزارت امورخارجه در زمینه حفاظت از محیط زیست

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، در این نشست هم اندیشی فرهاد قلی نژاد؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر به اهمیت توجه به ظرفیتهای وزارت امور خارجه در زمینه حفاظت از محیط زیست و ایجاد پل های ارتباطی با سازمانهای بین المللی اشاره نمود و از نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر خواست که جلسات متعدد دیگری در ادامه نیز برگزارشد تا مشکلات زیست محیطی استان مورد بررسی قرار گیرد و بتوان از ظرفیتهای ارتباطی و حمایتی وزارت امور خارجه بهره برد.

قلی نژاد در همین زمینه گفت: در تلاش هستیم که از درون این ارتباط با وزارت امور خارجه ، کارگروه هایی را در زمنیه های مختلف محیط زیست استان بوشهر تشکیل داده و بتوانیم از ظرفیتهای حمایتی سازمانهای بین المللی محیط زیست بهره ببریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در ادامه گفت: درهمین زمنیه می توان به واسطه وزارت امور خارجه با کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس نیز در زمنیه حل مسائل زیست محیطی ارتباط برقرار نمود و برخی مسائل را حل کرد..

فرهاد قلی نژاد در پایان همچنین به اهمیت آشنایی سمن ها و نهادهای مردمی حامی محیط زیست با ظرفیت های سازمانهای بین المللی اشاره نمود و از دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر خواست که در این زمنیه در برگزاری کارگاه هایی در محیط زیست استان بوشهر، مقدمات ایجاد این ارتباط را مهیا آورند.

در این نشست هم اندیشی همچنین نجمه قائدی زاده؛ رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بوشهر نیز از اهمیت توجه به ظرفیت های بین المللی در زمنیه حفظ محیط زیست و تنوع زیستی استان بوشهر اشاراتی کرد و  برای هرگونه همکاری در زمنیه آشنایی بیشتر با ظرفیت های وزارت امور خارجه در زمنیه حفظ محیط زیست اعلام آمادگی کرد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات