گرامی داشت روز ملی دامپزشکی به نمایندگی از سوی خانواده محیط زیست استان اصفهان

گرامی داشت روز ملی دامپزشکی به نمایندگی از سوی خانواده محیط زیست استان اصفهان

خانواده محیط زیست استان اصفهان در پیامی روز ملی دامپزشکی را گرامی داشتند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات