انتشار۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بافت پیرامونی حرم مطهرتا ...

انتشار۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بافت پیرامونی حرم مطهرتا ...

انتشار۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بافت پیرامونی حرم مطهرتا پایان سال/ تشکیل ۹دفتر تسهیل گری برای ترغیب ساکنان به ماندن در بافت پیرامونی حرم مطهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مصطفی نعمتی با اشاره به اقدامات انجام شده برای نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر و منطقه ثامن طی سه سال گذشته افزود: سه سال پیش و با توجه به بار سنگینی که طرح نوسازی بافت پیارمونی حرم مطهر بعد از گذشت ۲۵ سال بر دوش مجاوران و زائران گذاشته بود، نیازمند بازنگری درفعالیت ها بودیم.
وی اضافه کرد: برهمین اساس جلسات متعددی با کارشناسان و منتقدان طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامونی حرم مطهر و ساکنان بافت برگزار و مقرر شد تمرکزمدیریت شهری بر ماندن ساکنان بومی در بافت و به سرانجام رساندن زیرساخت ها و فضاهای عمومی وهمچنین پاسخگویی به پلاک های ریز دانه معطوف شود.
نعمتی تصریح کرد: سال ۱۳۷۸ با توافقی میان شهرداری مشهد و شرکت بازآفرینی فضاهای شهری کشور که به امضاء وزیر راه و شهرسازی، استاندار و شهردار وقت مشهد نیز رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز پایدار است، مقرر شد تا نوسازی ۵۰ درصد از بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر توسط شرکت بازآفرینی و ۵۰ درصد دیگر نیز توسط شهرداری مشهد انجام شود.
وی افزود: بر این اساس شرکت عمران و مسکن سازان ثامن تشکیل شد که در این شرکت راه و شهرسازی ۲کرسی، استانداری یک کرسی، آستان قدس یک کرسی و شهرداری مشهد نیز یک کرسی در اختیار دارند و سعی شده تا با هم افزایی همه ذی نفعان نوسازی و بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر با سرعت بیشتری انجام شود.
شهردار منطقه ثامن بیان کرد: عمل نکردن مناسب به طرح باعث طولانی شدن طرح شده است که امیدواریم با همکاری و تعامل وانجام تعهدات از سوی ذی نفعان شاهد سرعت در اجرای طرح نوسازی و بازسازی بافت پیارمونی حرم مطهر باشیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اولویت شهردار و شورای شهر اجرای زیرساخت ها و فضاهای عمومی بافت پیرامونی حرم مطهر بود تمامی تمرکز مان را طی سه سال گذشته بر این موضوع گذاشته ایم.
نعمتی ادامه داد: برهمین اساس طی سه سال گذشته ۳۲۵ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی و ۷۳۶ میلیارد تومان نیز برای تسهیل حریم فضاهای عمومی طرح در منطقه ثامن هزینه شده است.
وی با بیان اینکه ما برای به سرانجام رساندن زیرساخت ها و فضاهای عمومی بافت پیرامونی حرم مطهرتا پایان این دوره یک برنامه جامع اقدام مشترک تهیه و به تصویب استانداری رسانده ایم، اظهارکرد: دراین راستا تفاهم نامه ای با سازمان برنامه و بودجه کشورنیز به امضاء رسید تا اوراق مشارکت با ضمانت پرداخت ۵۰ درصد سود و اصل از سوی دولت و ۵۰ درصداز سوی شهرداری مشهد منتشر شود.
شهردارمنطقه ثامن گفت: دولت به این تعهد عمل نکرد اما با پیگیری های شهرداری و مساعدت مجلس و نمایندگان مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی موفق شدیم تا بند دال ۵ تبصره بودجه کل کشور را مبنی بر تضمین پرداخت ۵۰ درصد از سود و اصل اوراق مشارکت ازسوی دولت را در بودجه سال ۹۷و۹۸ بگنجانیم.
وی افزود: براین اساس مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت دربودجه سال ۹۷ و ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت جهت اجرای زیرساخت ها و فضاهای عمومی بافت پیرامونی حرم مطهردر بودجه سال ۹۸ درنظر گرفته شد.
نعمتی اضافه کرد: تحقق این امر نیازمند تضمین پرداخت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بود که با پیگیری های انجام شده تاکنون موفق به انتشار ۶۷۷ میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین پرداخت ۵۰ درصد از اصل وسود توسط دولت شده ایم.
وی تصریح کرد: اکنون نیز پیگیر مجوز انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین پرداخت ۵۰درصد ازاصل و سود اوراق توسط دولت تا پایان سال جاری به جهت اجرای زیرساخت ها و فضاهای عمومی بافت پیرامونی حرم مطهرهستیم .
شهردار منطقه ثامن ادامه داد: همچنین پیگیر آن هستیم تا باقی مانده اوراق مشارکت درنظر گرفته شده برای بافت را در بودجه سال ۹۸ و۹۷ درسال ۱۴۰۰ محقق کنیم.
وی با اشاره به وجود ۲۹۴پروژه اقتصادی با عرصه بالای ۵۰۰ متر در منطقه ثامن، اظهارکرد: در آغاز دوره پنجم شورای شهر و مدیریت شهری تعداد زیادی ازاین پروژه ها مشکلات عدیده ای با شهرداری داشتند که با تاکیدات شهردار و شورای شهر نسبت به حل وفصل آنها اقدام شد.
وی ادامه داد: رفع مشکل ۲۷ پروژه با ارزش سرمایه گذاری ۴۱۰۰ میلیارد تومان خارج از حیطه اختیارات شهرداری مشهد بود لذا برای رفع آن کمیسون مشترکی تشکیل و برای رفع مشکل مصوبه ای به تصویب رسید که این مصوبه از سوی هیئت تطبیق فرمانداری رد شد.
نعمتی تصریح کرد: لذا این پروژه ها را درقالب یک لایحه به شورای شهر ارائه و به تصویب رساندیم که اکنون برای بررسی در هیئت تطبیق فرمانداری قراردارد که در صورت تایید مشکل این ۲۷ پروژه حل خواهد شد و قادر به پاسخگویی خواهیم بود.
شهردار منطقه ثامن افزود: درصورت رفع مشکل این ۲۷ پروژه ظرفیت و امکان سرمایه گذاری بیشتر تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان را دارند.
وی با بیان اینکه طی سه سال گذشته شاهد ۱۶.۶ درصد پیشرفت فیزیکی فضاهای عمومی و زیرساخت های طرح اطراف حرم مطهر بوده ایم، اظهارکرد: این میزان پیشرفت ۱.۱۲ برابر۱۰سال گذشته است.
نعمتی تصریح کرد: درهمین مدت ۶۴ هزارو۱۲۲ مترمربع ره باغ احداث و فضای سبز منطقه ثامن توسعه داده شده است که این میزان ۱.۲۷ برابرکل ۲۵ سال گذشته از اجرای طرح است.
شهردار منطقه ثامن با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته ۷۱ هزار و ۲۲۵ مترمربع معبر جدید در بافت پیرامونی حرم مطهر احداث شده است خاطرنشان کرد: این میزان معبر ۱.۳برابر معابر ایجاد شده در ۵سال قبل است.
وی ادامه داد: درهمین مدت نیز ۶۷هزارو ۴۲ مترمربع پیاده رو سازی در معابر اطراف حرم مطهر انجام شده است که این میزان ۱.۷برابر مجموع پیاده روسازی طی ۱۰سال گذشته است.
وی گفت: یکی از مشکلات منطقه ثامن آبگرفتگی معابربود که برای رفع آن ۶هزار و ۷۵ متر مربع شبکه جمع آوری آب های سطحی دراین منطقه اجرا شد که ۳ برابرمجموع سه سال قبل است.
نعمتی به نا امنی تعداد زیادی ازمعابر منطقه ثامن به دلیل تخریب بافت و نبود نور کافی در هنگام شب اشاره کرد و افزود: برای رفع این مشکل طی سه سال گذشته ۹۵۰ پایه چراغ در منطقه نصب شده است که این میزان ۲برابر کل دوره اجرای طرح است.
شهردارمنطقه ثامن اضافه کرد: اجرای ۳هزارو ۱۵۰مترتونل انرژی، اجرای ۶۸ هزارو ۷۹۱ مترمربع نقاشی و دیوارنگاری از دیگر اقدامات انجام شده طی سه سال گذشته در بافت پیرامونی حرم مطهر بوده است.
وی تصریح کرد: همچنین در این مدت با همکاری اوقاف ۴۶۰۰ مترمربع به فضاهای مذهبی بافت پیرامونی حرم مطهر افزوده شده است.
نعمتی در ادامه به وجود ۳۹ مکان تاریخی در بافت پیرامونی حرم مطهر اشاره و خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته شهرداری مشهد با همکاری میراث فرهنگی و شرکت بازآفرینی فضاهای شهری نسبت به خرید و بازسازی این مکانها اقدام کرده اند و اخیرا نیز خانه تاریخی پریشانی از سوی شهرداری مشهد خریداری و با کمک بخش خصوصی بازسازی خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اماکن تاریخی واقع در بافت پیرامونی حرم مطهر سرای عزیزالله اف است که با همکاری دستگاه قضایی، شهرداری مشهد و میراث فرهنگی استان نسبت به بازسازی آن اقدام شده است.
نعمتی اضافه کرد: همچنین بازسازی و بازار قدیمی فرش نیز از چندی پیش در دستور کار قرارگرفته و بازسازی یک دهانه آن به صورت آزمایشی در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای شهردار و شورای شهر در این دوره حفظ ساکنان بومی در بافت بوده است اظهارکرد: برهمین اساس بافت پیرامونی حرم مطهر به ۹ محله تقسیم و برای هر محله یک گروه تسهیل گر تعریف شد.
نعمتی ادامه داد: درحال حاضر ۶ محله دارای دفتر تسهیل گری هستند که برای جلب مشارکت مردم در نوسازی بافت و ماندن آنها در محل با دادن معوض و یا سایر مشوق ها تلاش می کنند.
مجید خبیری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات