پایان نصب ۶۰ سایه بان در ایستگاه های اتوبوس

پایان نصب ۶۰ سایه بان در ایستگاه های اتوبوس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات