نذورات مردمی پیاده روی اربعین و دهه پایانی ماه صفر را درحاشیه شهر ...

نذورات مردمی پیاده روی اربعین و دهه پایانی ماه صفر را درحاشیه شهر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات