شناسایی ۴۷ گلوگاه سیلابی در تهران

پوش‌پارس با بیان اینکه براساس طرح جامع مدیریت آب‌های سطحی باید ۶۹۷ کیلومتر شبکه سیلابی در تهران اجرا شود که ما در حال حاضر در گام ۵۳۰ کیلومتر قرار داریم، گفت: در حال حاضر در شهر تهران ۵۲۰ کیلومتر بزرگراه داریم و این در حالی است که ۵۳۰ کیلومتر شبکه مدیریت جمع‌آوری آب‌های سطحی ساخته و بهره‌برداری شده است؛ به این ترتیب به اندازه بزرگراه‌های تهران در زیرزمین پایتخت شبکه مدیریت سیلاب ایجاد شده است. مدیرعامل شرکت خاکریز آب شهرداری تهران با بیان اینکه شبکه اصلی مدیریت آب‌های سطحی در حال حاضر ۵۳۰ کیلومتر است، اما شبکه فرعی که شامل جوی‌های آب محلی نیز می‌شود، ۱۰ هزار کیلومتر است، گفت: بسیاری از این مسیل‌ها مثل جاجرود یا ابوذر روباز هستند؛ اما برخی کانال‌ها نیز سرپوشیده هستند و جالب است که بدانید در اعماق ۱۰ تا ۴۰‌متری فضای زیرسطحی تهران تونل‌هایی با قطر ۷/ ۳ متر ایجاد شده تا روان‌آب و ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات