میدان اول ناحیه مینودر ایمن سازی شد

میدان اول ناحیه مینودر ایمن سازی شد

وی عنوان کرد: با توجه به نیازسنجی های صورت گرفته ضرورت داشت که نسبت به ایمن سازی و خط کشی گذرگاه عرضی عابرپیاده فلکه اول ناحیه مینودر اقدام کنیم.


مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: براین اساس ضمن خط کشی گذر عابرپیاده، نصب علائم ترافیکی و سرعتگیر موجود در این محدوده از شهر نیز با استفاده از رنگ ترافیکی با کیفیت رنگ آمیزی شد.


جهانگیری گفت: رنگ آمیزی سرعتگیرها در افزایش دید رانندگان به ویژه در شب هنگام تأثیر بسزایی دارد و این امر نیز به سهم خود در کاهش آمار تصادفات موثر است.


وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر رنگ آمیزی گذرگاه های عابرپیاده در افزایش ایمنی تردد عابران و کاهش تصادفات بین خودرو و عابرپیاده نقش کلیدی ایفا می کند.


پایان پیام/

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات