سومین نشست هماهنگی و هم اندیشی گسترش سوادآبی با محوریت ارزش آب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،سومین نشست هماهنگی و هم اندیشی گسترش سواد آبی با حضور مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران و کلیه مدیران روابط عمومی های شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور و اداره کل محیط زیست استان کرمان و مسئولین آموزش و پرورش متوسطه وزارت آموزش و پرورش بصورت وبینار برگزار شد.مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، در این وبینار با اشاره به همکاری بین بخشی سازمانها در رابطه با سواد آبی، اظهار داشت: با همکاری شرکت های آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش کشور یک حرکت خوب در جهت آموزش و پرورش نسلی آگاه و مسئول در زمینه آب و محیط زیست شکل گرفته است. عبداله اسکویی، ایجاد سایت سواد آبی،طراحی اپلیکیشن های آموزشی در این زمینه، آمادگی را جهت انجام مانور سیلاب و ... تحولی در سیستم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در زمینه آب عنوان کرد. اسکویی در راستای پشتیبانی کتاب انسان و محیط زیست متوسطه مقطع دوم،از راه اندازی سایت ensanzist.ir خبر داد و گفت همه مسائل محیط زیستی ریشه در آب دارند لذا این سایت کمک شایانی به ارتقای سواد آبی خواهد کرد. وی در ادامه با تاکید بر محوریت ارزش آب گفت:وقتی از ارزش اقتصادی آب صحبت می شود هدف آشنائی نسل جوان با نقش آب در تولید و اقتصاد جامعه است. اسکویی،خاطرنشان کرد:بسیاری از دست اندرکاران تولید،آب را جزء نهاده حساب نمی کنند و باید این نکته در نسل جدید شفاف سازی گردد و آب از ارکان مهم و ارزشمند تولید تلقی گردد. مدیرکل روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران،ارتقاء سواد آبی را ضروری دانست و تمرکز بر روی ارزش اقتصادی و سایر ارزش های آب را راه جدیدی در حفظ منابع آبی بیان نمود. وی، در پایان با تاکید بر تلاش کلیه سرگروههای آموزشی در درس انسان و محیط زیست از تولید محتوای خلاقانه آنها و به اشتراک گذاری آن در راستای حفظ و حراست از آب که یک کالای استراتژیک می باشد،قدردانی نمود. در ادامه، مسئولین اداره کل آموزش و پرورش کشور و سازمان محیط زیست استان کرمان و سایر گروهها به بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ در رابطه با نحوه تدریس و روش های نوین آموزشی در زمینه ارتقای سواد آبی پرداختند. مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، در این وبینار با اشاره به همکاری بین بخشی سازمانها در رابطه با سواد آبی، اظهار داشت: با همکاری شرکت های آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش کشور یک حرکت خوب در جهت آموزش و پرورش نسلی آگاه و مسئول در زمینه آب و محیط زیست شکل گرفته است. عبداله اسکویی، ایجاد سایت سواد آبی،طراحی اپلیکیشن های آموزشی در این زمینه، آمادگی را جهت انجام مانور سیلاب و ... تحولی در سیستم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در زمینه آب عنوان کرد. اسکویی در راستای پشتیبانی کتاب انسان و محیط زیست متوسطه مقطع دوم،از راه اندازی سایت ensanzist.ir خبر داد و گفت همه مسائل محیط زیستی ریشه در آب دارند لذا این سایت کمک شایانی به ارتقای سواد آبی خواهد کرد. وی در ادامه با تاکید بر محوریت ارزش آب گفت:وقتی از ارزش اقتصادی آب صحبت می شود هدف آشنائی نسل جوان با نقش آب در تولید و اقتصاد جامعه است. اسکویی،خاطرنشان کرد:بسیاری از دست اندرکاران تولید،آب را جزء نهاده حساب نمی کنند و باید این نکته در نسل جدید شفاف سازی گردد و آب از ارکان مهم و ارزشمند تولید تلقی گردد. مدیرکل روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران،ارتقاء سواد آبی را ضروری دانست و تمرکز بر روی ارزش اقتصادی و سایر ارزش های آب را راه جدیدی در حفظ منابع آبی بیان نمود. وی، در پایان با تاکید بر تلاش کلیه سرگروههای آموزشی در درس انسان و محیط زیست از تولید محتوای خلاقانه آنها و به اشتراک گذاری آن در راستای حفظ و حراست از آب که یک کالای استراتژیک می باشد،قدردانی نمود. در ادامه، مسئولین اداره کل آموزش و پرورش کشور و سازمان محیط زیست استان کرمان و سایر گروهها به بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ در رابطه با نحوه تدریس و روش های نوین آموزشی در زمینه ارتقای سواد آبی پرداختند.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، در این وبینار با اشاره به همکاری بین بخشی سازمانها در رابطه با سواد آبی، اظهار داشت: با همکاری شرکت های آب منطقه ای و اداره کل آموزش و پرورش کشور یک حرکت خوب در جهت آموزش و پرورش نسلی آگاه و مسئول در زمینه آب و محیط زیست شکل گرفته است.

عبداله اسکویی، ایجاد سایت سواد آبی،طراحی اپلیکیشن های آموزشی در این زمینه، آمادگی را جهت انجام مانور سیلاب و ... تحولی در سیستم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در زمینه آب عنوان کرد.

اسکویی در راستای پشتیبانی کتاب انسان و محیط زیست متوسطه مقطع دوم،از راه اندازی سایت ensanzist.ir

خبر داد و گفت همه مسائل محیط زیستی ریشه در آب دارند لذا این سایت کمک شایانی به ارتقای سواد آبی خواهد کرد.

وی در ادامه با تاکید بر محوریت ارزش آب گفت:وقتی از ارزش اقتصادی آب صحبت می شود هدف آشنائی نسل جوان با نقش آب در تولید و اقتصاد جامعه است.

اسکویی،خاطرنشان کرد:بسیاری از دست اندرکاران تولید،آب را جزء نهاده حساب نمی کنند و باید این نکته در نسل جدید شفاف سازی گردد و آب از ارکان مهم و ارزشمند تولید تلقی گردد.

مدیرکل روابط عمومی مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اقلیم خشک و نیمه خشک ایران،ارتقاء سواد آبی را ضروری دانست و تمرکز بر روی ارزش اقتصادی و سایر ارزش های آب را راه جدیدی در حفظ منابع آبی بیان نمود.

وی، در پایان با تاکید بر تلاش کلیه سرگروههای آموزشی در درس انسان و محیط زیست از تولید محتوای خلاقانه آنها و به اشتراک گذاری آن در راستای حفظ و حراست از آب که یک کالای استراتژیک می باشد،قدردانی نمود.

در ادامه، مسئولین اداره کل آموزش و پرورش کشور و سازمان محیط زیست استان کرمان و سایر گروهها به بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ در رابطه با نحوه تدریس و روش های نوین آموزشی در زمینه ارتقای سواد آبی پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات