۱۴۶ هکتار اراضی دولتی در شهریور امسال رفع تصرف شد/حفاظت از اراضی دولتی به ارزش ۲۳۷ میلیاردتومان

۱۴۶ هکتار اراضی دولتی در شهریور امسال رفع تصرف شد/حفاظت از اراضی دولتی به ارزش ۲۳۷ میلیاردتومان

۰۸ هکتار اراضی در استان اردبیل، رفع ۱۴ مورد تصرف از ۱۱. ۹۲ هکتار زمین در استان اصفهان و رفع ۱۰ مورد تصرف از ۰. ۱ هکتار اراضی در استان جنوب کرمان، رفع ۴ مورد تصرف از زمینی به مساحت ۲. ۲۲هکتار اراضی در خراسان رضوی، رفع ۲ مورد تصرف به اراضی دولتی استان خراسان شمالی در زمینی به مساحت ۰. ۳۸ هکتار، رفع ۲۲ مورد تصرف به اراضی دولتی استان خوزستان در زمینی به مساحت ۴۵. ۴۹ هکتار اراضی دولتی استان سیستان و بلوچستان، رفع یک مورد تصرف از اراضی دولتی به مساحت ۰. ۰۱ هکتار در شرق سمنان، رفع ۱۵ مورد تصرف از ۳. ۴ هکتار اراضی استان فارس، رفع ۲ مورد تصرف از اراضی استان قزوین به مساحت ۰. ۰۸ هکتار اراضی استان کردستان، رفع ۸ مورد تصرف از اراضی دولتی استان کرمان در مساحت ۴. ۰۳ هکتار اراضی استان کهگیلویه و بویراحمد، رفع ۲ مورد تصرف ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات