برگزاری چهارمین جلسه کمیته تدوین شیوه نامه دسترسی در جاده های برون شهری

برگزاری چهارمین جلسه کمیته تدوین شیوه نامه دسترسی در جاده های برون شهری


چهارمین جلسه کمیته تدوین شیوه نامه دسترسی در جاده های برون شهری در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، چهارمین جلسه کمیته تدوین شیوه نامه دسترسی در جاده های برون شهری، موضوع تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با حضور نمایندگان شورای مرکزی (از گروه تخصصی ترافیک) و سایر اعضای کمیته در محل سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار شد.

در این جلسه کارشناسی، کلیات شیوه نامه بررسی و مورد موافقت اعضا قرار گرفت. براساس این شیوه نامه و درصورت نهایی شدن، مهندسین دارای صلاحیت ترافیک قادر خواهند بود به طراحی دسترسی ها و نظارت بر طرح ها، زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و اداره کل راهداری ها اقدام کنند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات